Tag Archives: Tangige nanna jote prasta

Annana Maduve, Tangige Nanna Jote Prasta

Annana Maduve, Tangige Nanna Jote Prasta sexy kannada stories. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು. ನನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು PG ಮ್ಯಾಂಗೋಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆರ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದಿತು. ನಮ್ಮಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗು ಒಬ್ರು ಗೈಡ್ ಇರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಟುಂಕುರ್ ನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಗೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ …

Read More »