Tag Archives: Suma Teacher

Suma Teacher

Suma Teacher ಚೂಲು ತುಲ್ಲು ಸುಷ್ಮಾ ಟೀಚರ್ ದೆಂಗಾಟ…. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ ಹೆಸರು ಸುಷ್ಮಾ.. ಅವ್ಳಿಗೆ 25 ವಯಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಸೊಂಪಾದ ದೇಹ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು, ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಯ್ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವಂಥ ಸುರ ಸುಂದರಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮಗ ರಮೇಶನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.. ಅವನು ಎಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮ.. ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು …

Read More »