Tag Archives: Nanna kaama rani uma

Nanna Kaama Rani Uma

Nanna Kaama Rani Uma ಹಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟಲ್ಲು ಹತ್ತಿದ ನಾನು ಪ್ರಾಯಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಮದ ಅಲೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲು ಮನೆಯ ಉಮಾ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಜಟಕಾ ರಾಣಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕೈ ತುಂಬಾ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗೀ ಅವಳು ನನ್ನ ಜಟ್ಕಾ ರಾಣಿ ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ …

Read More »