Tag Archives: ೭ ದಿನಕ್ಕೆ ೭ ಹೆಣ್ಣುಗಳು( ಭಾನುವಾರದ ಬಿಳಿ ಬೆಡಗಿಯರು)

೭ ದಿನಕ್ಕೆ ೭ ಹೆಣ್ಣುಗಳು( ಭಾನುವಾರದ ಬಿಳಿ ಬೆಡಗಿಯರು)

೭ ದಿನಕ್ಕೆ ೭ ಹೆಣ್ಣುಗಳು( ಭಾನುವಾರದ ಬಿಳಿ ಬೆಡಗಿಯರು) ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ವಾರದ ೬ ದಿನಗಳೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಳಲಿ, ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ…ಆದರೇನು ಮಾಡುವುದು? ನಾವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನೆಡೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ?…ಹೂಂ, ದೇವರ ಲೀಲೆಯೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ , ನೋಡಿ! ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಕತೆ ನೆಡೆದದ್ದೂ ಹೀಗೆಯೇ… ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂದು ನೆಡೆಯುವುದು ಅಂತಾ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ನಂತರ, ಪರದೇಶದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬರುವುದೇನು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ …

Read More »