Tag Archives: ೩ ಸೂಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಮದ ಮೋಜು ಹಾಗು ಓನರ್ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್

೩ ಸೂಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಮದ ಮೋಜು ಹಾಗು ಓನರ್ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್

೩ ಸೂಳೆ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಮದ ಮೋಜು ಹಾಗು ಓನರ್ ಆಂಟಿ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಚೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಲು ಕಿಸಿದು ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋವಾಗ ೩ ಕಾಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಜೆಪಿ ನಗರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಂದ. ಒಬ್ಬಳು ೧೭ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ೨೬ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಆಂಟಿ ೩೬ ವಯಸ್ಸಿನವಳು. ನಾನು ಅವರು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ …

Read More »