Tag Archives: ಅತ್ತಿಗೆ ಭಾವ ದೆಂಗಾಟ

ಅತ್ತಿಗೆ ಭಾವ ದೆಂಗಾಟ

ಅತ್ತಿಗೆ ಭಾವ ದೆಂಗಾಟ ಅತ್ತಿಗೆ ಭಾವ ದೆಂಗಾಟ ಹುಡಗಿರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ನನಗೆ 48 ವರ್ಷ, ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಾ ಗೆ 44 ವರ್ಷ. ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊ೦ಡು ಕಾಲೇಜು ಓದುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹೋದರೆ 2-3 ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವನಿಗೆ 58 ವರ್ಷ, ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ …

Read More »